Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  11.01.2022

   

  KARS ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

   

   

  Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz; adli süreçte mağdurların, tanıkların ve diğer vatandaşlarımızın adalete erişimlerinin kolaylaştırılması yönünde çalışmalar yürütmektedir.

  Müdürlüğümüz, suç mağduru ve tanıkların; çocukların, kadınların, yaşlı ve engelli bireylerin ifade ve beyan işlemleri sırasında kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve ihtiyaca göre psiko-sosyal destek alabilmelerine olanak tanımakla adliyelerde aktif bir görev üstlenmektedir.

  ADLİ DESTEK ÇEŞİTLERİ VE AŞAMALARI

  Bilgilendirme ve Yönlendirme

  Mağdurlar, adli süreç ve aşamaları, sahip oldukları haklar, kendilerine sunulan hizmetler ile başvurabilecekleri kurum veya kuruluşlar konusunda görevli personel tarafından bilgilendiriliyor. Gereken hallerde mağdura eşlik ediliyor. Yapılan ön değerlendirme neticesinde adli süreçte daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu değerlendirilen mağdurlar hakkında uzmanlar tarafından bireysel değerlendirme yapılıyor ve psiko-sosyal destek süreci başlatılabiliyor.

  Psiko – Sosyal Destek / İfade Alma Süreçlerinde Uzman Desteği

  Mağdurun ifadesi alınmadan önce kaygı düzeyinin düşürülmesi ve kendisini daha rahat ifade edebilmesi amacıyla, içinde bulunduğu ortam, süreç ve ilgili kişiler hakkında bilgi veriliyor. Uzmanlar tarafından adli süreç boyunca mağdura eşlik edilebiliyor.

  Adli Görüşme Odaları (AGO)

  Kaygı düzeyi yüksek görülen suç mağdurlarının ifade ve beyan işlemleri sanıkla yüz yüze gelmeden özel olarak hazırlanan Adli Görüşme Odalarında (AGO) uzmanlar eşliğinde alınabiliyor. Bu sayede kaygı düzeyleri düşürülen mağdurların, kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine olanak sağlanıyor.

  Çocuklar Hakkında Sosyal İnceleme Raporları (SİR)

  Adliyede beyanına başvurulacak mağdur ve tanık çocuk ifadeleri adli merciler tarafından uygun görülür ise adli görüşme odalarında alınabiliyor. Adliyede çocuk ifadelerinin alınması sürecine eşlik edilebiliyor. Çocuklarla yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak iletişim kuruluyor. Çocuklarla ve ebeveynleri ile görüşmeler yapılıyor. Gerekli görülmesi halinde sosyal ortam incelemesi de yapılarak çocuğu suça iten denenler, yeniden suça yönelmesinin önlenebilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler belirlenerek hazırlanan sosyal inceleme raporlarında çocuklar hakkında alınması gereken koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına işaret ediliyor.

  Boşanma ve Velayete İlişkin Davalarda (SİR)

   

  Yine uzmanlar tarafından aile mahkemelerinde görülen boşanma ve velayete ilişkin davalarda taraflar ve ilgili kişiler ile görüşülüp, gerekli görülmesi halinde sosyal ortam (ev) incelemesi de yapılarak, sosyal inceleme raporu (SİR) hazırlanıyor. Bu raporlara özellikle velayetleri istenilen çocukların görüşleri de yansıtılarak velayet ve kişisel ilişki tesisine ilişkin mahkemelere öneri ve değerlendirmelerde bulunuluyor. Ayrıca yapılan tespit ve değerlendirmelerden yola çıkılarak ebeveynlere ve/veya çocuklara yönelik aile/ boşanma ve/veya ebeveynlik danışmanlıkları önerilebiliyor.

  Adli Yardım Başvuruları

  Maddi durumu elverişli olmayan kişilerin, adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan adli yardım başvuru formu, e-devlet / UYAP vatandaş portal yanında fiziki olarak müdürlüklerimizden de temin edilebiliyor. Adli yardım konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

  Çocuk Teslim İşlemleri

   

  5.Yargı paketi ile yapılan düzenlemeler sonrasında çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemlerin de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri koordinesinde yerine getirilmesi öngörülüyor. Bu aşamada çocuk teslimine ilişkin talepler ÜCRETSİZ şekilde İcra Müdürlüklerine yapılabiliyor. 2022 yılı sonuna kadar çocukla kişisel ilişki ve çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemlerin belirlenecek / oluşturulacak uygun çocuk teslim mekânlarında tamamen Müdürlüğümüz koordinesinde yerine getirilmesi öngörülüyor.

  KARS ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  Müdürlüğümüzde 1 müdür 4 uzman (2 psikolog, 1 sosyal çalışmacı ve 1 pedagog) ile 2 zabıt katibi görev yapmaktadır. 

  Sosyal İnceleme Raporu İçin Nasıl Randevu Alabilirsiniz

  Sosyal inceleme raporu düzenlenmesi için ilgili mahkeme tarafından Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden talepte bulunulduktan sonra,  Kars Adliyesinin (0474) 223 20 26 numaralı telefonu aranarak 1223  dahili numarasından ilgili Adli Destek Görevlisine(uzman) bağlanabilirsiniz. Uzmandan randevu tarihinizi aldıktan sonra görüşme için randevu gün ve saatinizde Kars Adliyesi Kars  Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde hazır bulunmanız gerekmektedir.

  Müdürlüğün Adresi:

  Kars Adalet Sarayı,  Zemin Kat

   

   

  MAĞDURA YAKLAŞIM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

  TANITIM BROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ.

  ADLİ DESTEK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. 

  Adres

  Yeni Şehir Mahallesi 337. Sokak No:52

  Telefon

  (0474) 223 20 26 - 223 38 63 - 223 26 30

  FAX : (0474) 212 23 54 (Adliye) - (0474) 212 77 81 (Cumhuriyet Başsavcılığı)

  E-Posta

  karscbsisaretadalet.gov.tr