Kadrolu Teknisyen Alımı Sözlü Sınav Sonuçları
  09.06.2022

  T.C.

  KARS ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

  KARS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU KADROLU TEKNİSYEN ALIMI SINAVI

  SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Kars Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalıştırılmak üzere kadrolu Veteriner Sağlık Teknisyeni, Et İşleme Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni ve Metal Teknisyeni unvanlarında personel alımına ilişkin sınav izni verildiği,

  Adalet Komisyonu Başkanlığımızca 04.03.2022 tarihinde yapılan sözlü sınav sonuçları aşağıda açıklanmış olup, yapılan sözlü sınavı ASİL olarak kazanan ve atanmaya hak kazanan adayların bu ilan tarihinden itibaren en geç 15 gün  içerisinde; aşağıda belirtilen evrakları Adalet Komisyonu Başkanlığımıza APS yoluyla veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir,

  1. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi Aslı veya Fotokopisi
  2. Adli ve Arşiv Sicil Kaydı
  3. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen “Açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,”

  -Adayların hangi unvanda ataması yapılacak ise o unvanda görev yapabileceğinin sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Örnek; “Veteriner Sağlık Teknisyeni olur”

  -Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların sağlık kurulu raporu alırken muafiyetlerine ilişkin sağlık raporunu birlikte değerlendirilmesi amacıyla yanlarında götürerek hastaneyi bilgilendirmeleri ve muafiyete ilişkin durumun sağlık kurulunda değerlendirilerek atama yapılacak unvanda görev yapıp yapamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

  1. Mal Beyanı Formu
  2. Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe
  3. Diploması, aslı ve onaylı sureti
  4. Eş çalışma durumu beyanı
  5. Nüfus Kayıt Örneği
  6. 6x9 ebadında 2 adet ayrıca 2 adet biyometrik (vesikalık boyutunda) olmak üzere toplam 4 fotoğraf
  7. Askerlik Şubesi Başkanlıklarından alınacak askerlik durum belgesi veya terhis belgesi

   

  TEBLİĞ YERİNE GEÇMEK ÜZERE İLAN OLUNUR.08.06.2022

   

  SOYADI
  T.C.K.NO
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Yeni Şehir Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi 4/1 Merkez/KARS

  Telefon

  (0474) 223 20 26 - 223 38 63 - 223 26 30

  FAX : (0474) 212 23 54 (Adliye) - (0474) 212 77 81 (Cumhuriyet Başsavcılığı)

  E-Posta

  karscbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu